ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์


วันวิสาขบูชา ประวัติและความสำคัญ

วิสาขบูชา หรือวันวิสาขบูชา ภาษาอังกฤษคือ Visakha Puja Day หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกันทั้ง 3 วัน

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ประวัติวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา 2559 ตรงกับวันที่ คําขวัญวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ความสําคัญ วันวิสาขบูชา คือ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559 วันวิสาขบูชา 58 วันวิสาขบูชา 2559 วันวิสาขบูชาโลก วันวิสาขบูชาโลก 2559 รูปวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา 2559 glitter วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ วันวิสาขบูชา ตรงกับวัน สาส์นวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ปี 58 ทัวร์วันวิสาขบูชา ประวัติวันวิสาขบูชาแบบย่อ งานวันวิสาขบูชา งานวันวิสาขบูชา2559 วันวิสาขบูชา2559 ภาพวาดวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ ประวัติ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ปี 2559 วันวิสาขบูชา ภาษาอังกฤษ วันวิสาขบูชา ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันวิสาขบูชา 2559 ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 ความสําคัญของวันวิสาขบูชา บวชพระวันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ ประกวดคําขวัญ และบทร้อยกรอง


แบ่งปันความรู้ วันสำคัญของไทย ประเพณีไทย
วันวิสาขบูชา ประวัติ ศาสนา และกิจกรรม
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
Send E-mail


ประวัติ และความหมาย ของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา มีความหมายคือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งในปี พ.ศ.2559 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 นั่นเอง ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาสากล และเป็นวันหยุดทางธนาคารและราชการของไทย เป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งนี้ เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากล
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก
» ประสูติ
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
» ตรัสรู้
ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา
» ปรินิพพาน
เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก


ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ ในวันวิสาขบูชา

» รวบรวมข่าวสารและบทความ จาก Sanook! NEWS ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของไทย และของโลกในวันวิสาขบูชา

โคราชจัดเทศกาลวิสาขบูชานานที่สุดในโลก

โคราชจัดเทศกาลวิสาขบูชานานที่สุดในโลก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานอำนวยการการจัดงานบุญเทศกาลงานวิสาขบูชาโลกที่ยิ่งใหญ่ของ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เทศกาลงาน...

ปชช.ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุแน่น

ปชช.ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุแน่น

ประชาชน ร่วมพิธีอันเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระองค์ แน่นท้องสนามหลวง ขณะเวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชฯสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ เป็นองค์ประธาน...

บช.น.จัดพิธีตำรวจจราจรปฏิบัติธรรม

บช.น.จัดพิธีตำรวจจราจรปฏิบัติธรรม

พุทธศาสนิกชนชาว จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันปฏิบัติธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...

ชาวศรีสะเกษร่วมปฏิบัติธรรมวิสาขบูชาโลก

ชาวศรีสะเกษร่วมปฏิบัติธรรมวิสาขบูชาโลก

บรรยากาศ การจัดกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชาและโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง...

ตร.จร.ไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นพระราชกุศล

ตร.จร.ไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นพระราชกุศล

ตำรวจสายงานจราจร ไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทศกาลวันวิสาขบูชา...

เชิญชวนคนไทยทำบุญวันวิสาขบูชาโลก

เชิญชวนคนไทยทำบุญวันวิสาขบูชาโลก

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ร่วมกับองค์กรภาคเครือข่าย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "26 ศตวรรษวิสาขบูชาโลก"...มหัศจรรย์วันวิสาขบูชา จากสนุก! ท่องเที่ยว

» บทความเกี่ยวกับวันสำคัญวิสาขบูชา จาก Sanook! Travel
มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก

ททท. ร่วมกับจังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน "มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก" ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัด...

เชิญสัมผัสอุตรดิตถ์ในมุมมองใหม่กรีนซีซั่น เชิญสัมผัสอุตรดิตถ์ในมุมมองใหม่กรีนซีซั่น

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญสัมผัสอุตรดิตถ์ในมุมมองใหม่กรีนซีซั่น โดยเฉพาะการชมสวนผลไม้แห่งขุนเขาอำเภอลับแล พิเศษสุดในวันที่ 5-6 มิถุนายน...

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก , วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของ...

วันวิสาขบูชา

เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา งานวันวิสาขบูชา 2559 ความสําคัญวันวิสาขบูชา เรื่องน่ารู้ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ประวัติ ความหมายของวันวิสาขบูชา บทความ วันวิสาขบูชา กลอนวันวิสาขบูชา ภาพวันวิสาขบูชา 2559 เดินขึ้นดอยสุเทพ วันวิสาขบูชา 2559วันที่ นิทรรศการวันวิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย การจัดงานวันวิสาขบูชา สาส์นวันวิสาขบูชาโลก เพลงวันวิสาขบูชา mp3 วันวิสาขบูชา 2559 วันวิสาขบูชา ปี 2559 วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไร คำขวัญวันวิสาขบูชา กิจกรรม วันวิสาขบูชา กิจกรรมของวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชางานวันวิสาขบูชาเดอะมอลล์งามวงศวาน วันวิสาขบูชา58 ภาพการจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา หลักธรรมในวันวิสาขบูชา โครงการงานวันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 2559 จัดงานวันวิสาขบูชา 58 รูปหล่อหลวงพ่อเกษม วันวิสาขบูชา 2538 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น วันวิสาขบูชา ความสําคัญ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา พม่า วันวิสาขบูชา งานวันวิสาขบูชา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันวิสาขบูชา มีความสําคัญอย่างไร วันวิสาขบูชาวันสากล ภาษาอังกฤษ ทําบุญวันวิสาขบูชา 2559 หลักธรรม วันวิสาขบูชา ประกวดคําขวัญวันวิสาขบูชา 2559 งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา 2554 ทัวร์เนปาล วันวิสาขบูชา กิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ วันวิสาขบูชา วสันตดิลก วันวิสาขบูชา งานเทศกาลวันวิสาขบูชา2559 เทศนาวันวิสาขบูชา ประวัติ ความสำคัญวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชาอังกฤษไทย วิ่งวันวิสาขบูชา2559 วันวิสาขบูชาโลก ภาษาอังกฤษ กลิตเตอร์วันวิสาขบูชา รูปภาพวันวิสาขบูชา ความหมายวันวิสาขบูชา กลอนวันวิสาขบูชา กลอนแปด ทัวร์พม่าวันวิสาขบูชา จัดงานวันวิสาขบูชา 2559 วันวิสาขบูชา ปี58 สัปดาห์เทศกาลวันวิสาขบูชา 2559 พิธีวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา กิจกรรม วันวิสาขบูชา หลักธรรม วันวิสาขบูชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร อุปสมบทพระ 199 รูป พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชาโลก ดร.ศิริธัช วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: ข้อสอบภาษาอังกฤษวันวิสาขบูชา โครงงาน)วันวิสาขบูชา

Text & Glitter ต้อนรับ : วันวิสาขบูชารวมรูปภาพกิจกรรม

» ประมวลภาพกิจกรรม ในวันวิสาขบูชาของพุทธศาสนิกชนและดารา ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา


บทความ และเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

เด็กยุคใหม่เห่อเทศกาลต่างชาติ มากกว่า วันสำคัญของไทย

เด็กยุคใหม่เห่อเทศกาลต่างชาติ มากกว่า วันสำคัญของไทย

เห็นข่าวเกี่ยวกับ วาเลนไทน์ ช่วงนี้ แล้วย้อนนึกถึงวันสำคัญของไทย ช่างแตกต่างกันจริงๆ ผลสำรวจเผยว่า วัยรุ่นเตรียมของ...

ผลสำรวจเยาวชน กว่า 82% เข้าใจความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ผลสำรวจเยาวชน กว่า 82% เข้าใจความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เยาวชนไทยทราบว่า "วันวิสาขบูชา" คือ วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและตั้งใจเข้าร่วมพิธีกรรม...

เพลงวิสาขบูชา เพลงประกอบภาพยนตร์ : The life of Buddha

เพลงวิสาขบูชา เพลงประกอบภาพยนตร์ : The life of Buddha

เนื้อเพลง วิสาขบูชา คืนฟ้างาม จันทร์กระจ่าง ในวันเพ็ญ สาดแสงเย็น ลอยเด่น กลางนภา กลบแสงดาว ไม่พร่างพราวระยับตา...

วิสาขบูชา วันพระใหญ่ ๒๖๐๐ ปี เปี่ยมบุญ มากความสุข

วิสาขบูชา วันพระใหญ่ ๒๖๐๐ ปี เปี่ยมบุญ มากความสุข

ในเดือนมิถุนายนนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หอบบุญมาฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศลกับวันสำคัญดีๆ ทางศาสนา...

วันวิสาขบูชา Webboard

วันวิสาขบูชา Webboard

อ่านกระทู้ วันวิสาขบูชา ตั้งกระทู้ กระทู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น post เรื่องราวสุดฮอต พบปะเพื่อน กระทู้อัพเดท ...